Opći uvjeti korištenja

Kao vlasnik internet trgovine www.caj.hr, ove opće uvjete korištenja propisuje Herbarium  d.o.o., Petra Preradovića 183, 33405 Pitomača  (dalje u tekstu: Herbarium ). Korisnik internet trgovine www.caj.hr je svaka osoba, koja pristupi internet trgovini www.caj.hr (http://www.caj.hr) i koristi usluge sadržane na njoj, prihvaćajući time ove opće uvjete korištenja.

Uvjeti korištenja i prihvatljivi načini ponašanja korisnika internet trgovine www.caj.hr i njenih usluga sastavljeni su s ciljem zaštite korisnika usluga internet trgovine www.caj.hr i ostalih korisnika Interneta od uznemirujućih i nezakonitih aktivnosti. Na sve međusobne odnose između Herbarium-a i korisnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se odgovarajući važeći pravilnici i zakoni Republike Hrvatske. Slijedeći uvjete korištenja korisnik osigurava sebi i drugim korisnicima ugodnije i produktivnije korištenje internet trgovine www.caj.hr. 
 
1. Opći uvjeti korištenja
 
1.1. Korisnik koristi internet trgovinu www.caj.hr i Internet isključivo na svoj rizik. Herbarium ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi korištenjem usluga internet trgovine www.caj.hr i Interneta.
 
1.2. Internet je međunarodna računalna mreža koju Herbarium direktno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost usluge koje direktno ne kontrolira.
2. Sadržaj komunikacija (informacije i podaci kojima korisnik pristupa) 
 
2.1. Herbarium pruža pristup do podataka smještenih na serverima ili dobavljenih preko Herbarium-ovih dobavljača Internet usluga. Korisnik snosi odgovornost za procjene i podliježe rizicima koji su vezani za sadržaj, točnost ili korisnost podataka dobavljivih s Interneta ili internet trgovine www.caj.hr.
 
2.2. Korisnik se slaže da Herbarium zadržava pravo, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ograničiti ili ukinuti prava pristupa svojim uslugama ukoliko korisnik koristi servis na "nedozvoljene načine". Korisnik se slaže da Herbarium nije odgovoran za bilo kakve štete koje nastaju ograničavanjem ili ukidanjem korištenja usluga zbog neprihvatljivog ili nedozvoljenog načina korištenja. Neprihvatljivim ili nedozvoljenim načinom korištenja internet trgovine www.caj.hr pored ostalog smatra se osobito:
 
a. Nezakoniti sadržaj - Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi podatke koje krše postojeće pravne propise. 
b. Neistinite informacije - Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi podatke za koje zna ili bi trebao znati da su neistinite, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima. 
c. Neistinito oglašavanje - Korisnik ne smije objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže neistinite informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje. Korisnik se slaže da neće drugim korisnicima, pretplatnicima, ostalim korisnicima Interneta ili korisnicima mobilnih uređaja slati ili prenositi reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka ili traženja te da ih neće objavljivati na mjestima koja za takve materijale nisu predviđena. 
d. Objavljivanje, prenošenje ili slanje zaštićenih "sadržaja" - Korisnik ne smije objavljivati osobne i tajne podatke neke osobe, tvrtke, servisa ili drugog subjekta. Korisnik se slaže da neće objavljivati, slati ili prenositi vrijeđajuće sadržaje. 
e. Lažno predstavljanje - Korisnik se obvezuje da se neće lažno predstavljati pri korištenju internet trgovine www.caj.hr. 
f. Lančana pisma - Korisnik se obvezuje da neće objavljivati, slati ili prenositi sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama. 
g. Neprikladni sadržaji - Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaje za na to neprikladnim mjestima i u neprikladnim formama. 
 
2.3. Korisnik se obvezuje da neće koristiti servise i servere na bilo koji način koji bi mogao na bilo koji način ugroziti njihov normalan rad. 
2.4. Herbarium ima pravo, u slučaju sumnje na zloupotrebu, kontrolirati "sadržaj" koji korisnici postavljaju na njegove servere. Herbarium može osigurati trenutno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti s ovim Općim uvjetima korištenja. 
2.5. Herbarium ima pravo distribuirati korisniku informativne poruke e-mailom, SMS-om ili pisanim putem kojima obavještava svoje korisnike o promjenama usluga, novim uslugama, poboljšanjima servisa i drugim informacijama vezanih za korištenje internet trgovine www.caj.hr.
 
3. Vrijednosni sadržaji i ostala prava 
 
3.1. Preko internet trgovine www.caj.hr u procesu kupovine, korisniku je omogućen pristup do podataka koji imaju vrijednost. 
3.2. Korisnik se slaže da će koristiti takve podatke sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske. 
3.3. Korisnik se slaže da uvidom u podatke preuzima iste, te da preuzima svu daljnju odgovornost za iste.
 
4. Prekid korištenja servisa 
 
4.1. Herbarium će prekinuti pravo korisnika na korištenje usluga internet trgovine www.caj.hr bez obavijesti samo ukoliko se korisnik ne pridržava ovih Općih uvjeta korištenja. 
4.2. U drugim slučajevima, uz obavijest i objašnjenje korisniku, Herbarium ima pravo korisniku prekinuti korištenje usluga internet trgovine www.caj.hr.
4.3. Herbarium će svojim korisnicima pružiti neometan i slobodan pristup uslugama internet trgovine www.caj.hr. 
4.3. Herbarium ima pravo zatražiti od korisnika nadoknadu troškova koji su izazvani neprihvatljivim i nedozvoljenim korištenjem usluga internet trgovine www.caj.hr.
 
5. Korisničko ime i lozinka 
 
5.1. Korisnik koji se registrira na portalu internet trgovine www.caj.hr dobiva putem priloženog e-maila na korištenje korisničko ime i lozinku, koji služe za pregled vlastitih aktivnosti na portalu. Ukoliko korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojeg korisničkog imena, on je odgovoran za sve moguće troškove izazvane korištenjem njegova korisničkog imena do trenutka dok ne obavijesti Herbarium o sumnji o neautoriziranom korištenju. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom.
 
6. Zaštita privatnosti
 
6.1. Herbarium jamči svojim korisnicima da podatke koje prikupi pri registraciji neće davati, ustupati niti prodavati trećim osobama. Podaci ostavljeni pri registraciji nisu dostupni nijednoj osobi izvan Herbarium-a. Herbarium jamči i privatnost podataka koje korisnik ostavlja za i o trećim osobama.
6.2. Herbarium na internet trgovini www.caj.hr donosi i linkove na vanjske stranice koje Herbarium ne održava i koje nisu nastale u sklopu internet trgovine www.caj.hr. U slučaju posjeta tim stranicama Herbarium korisnicima ne može jamčiti zaštitu podataka jer Herbarium ne održava te stranice i ne odgovara za njihov sadržaj.