Čaj.hr – Naturavita. Samo čaj.

Pravila sudjelovanja:​

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009 – dalje u tekstu: Zakon), tvrtka Jan Spider d.o.o., Petra Preradovića 183, 33405 Pitomača, MB 03609588, OIB 91255584797, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

'Uz Naturavita čaj osvoji 2.000 €'

KLASA: UP/I-460-02/23-01/556
URBROJ: 513-07-21-01-24-2
Zagreb, 17.siječanj 2024.

Članak 1.

Priređivač nagradne igre ‘Uz Naturavita čaj osvoji 2.000 €’  je društvo s ograničenom odgovornošću iz Pitomače Jan Spider d.o.o., Petra Preradovića 183, 33405 Pitomača, OIB 91255584797. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, unapređenja lojalnosti kupaca te unapređenja i prodaje proizvoda u na prodajnim mjestima.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim prodajnim mjestima Konzum plus d.o.o. na području Republike Hrvatske u razdoblju od 01.02.- 29.02.2024.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja Ministarstva financija biti će objavljena na web stranicama www.caj.hr  najkasnije 31.01.2024.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani Republike Hrvatske koji u razdoblju od 01.02.- 29.02.2024. u bilo kojem prodajnom mjestu Konzum plus d.o.o. na području Republike Hrvatske istovremeno na 1 računu kupe najmanje 2 proizvoda iz asortimana Naturavita čajeva te pošalju SMS poruku s ključnom riječi NATURAVITA, osobnim podacima (ime, prezime, adresa) i brojem računa na broj 60060. Cijena slanja poruka na broj 60060 iznosi 0,32eur, odnosno 2,40kn prema fiksnom tečaju konverzije (uključen PDV).

SMS poruke pristigle nakon tog datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri, a priređivač ne snosi odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave te neispravnost mobilnih uređaja.

Operator: IT jedan d.o.o., Selska cesta 90a, Zagreb, 072 700700

Članak 5.

Svaki sudionik u nagradnoj igri s 1 računom može sudjelovati 1x.  Jedan račun osigurava jedno sudjelovanje  u nagradnoj igri. Brojevi računa koji se pošalju više od 1x, postaju nevažeći tijekom izvlačenja. U slučaju da isti broj računa bude poslan od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imat će samo sudionik koji je prvi prijavio taj broj računa. Jedna osoba može poslati neograničeni broj poruka, ali s različitim brojem računa.

Račun je potrebno čuvati do kraja nagradne igre jer se uz predočenje računa ostvaruje pravo na nagradu. Nikakvi drugi predmeti osim računa neće biti prihvaćeni kao dokaz o kupnji.

Slanjem poruke sudionik pristaje da se podaci koriste za provedbu promocije i izravnog marketinga.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača te njihova uža obitelj.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od:

  • Mastercard go!card kartice Zagrebačke banke s raspoloživim iznosom potrošnje od 2.000 €
  • Poklon bon Konzum plus: 5 x 150€, 5 x 100 €, 5 x 50 €  
  • 5 poklon kutija za čaj Naturavita, svaka u vrijednosti 30€
  • 10 poklon paketa Naturavita, svaki u vrijednosti 15 €

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3.800€.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Izvlačenje nagrada održat će se pod nadzorom tročlane komisije 06.03.2024. u prostorima tvrtke Jan Spider d.o.o, na adresi Petra Preradovića 183, 33405 Pitomača u 12 h.

Izvlačenje se vrši na način da se prvo izvuku nagrade s najmanjom vrijednosti. Izvučeni dobitnici nagrada manjih vrijednosti ne mogu biti izvučeni kao dobitnici nagrada većih vrijednosti. Na taj način jedan dobitnik može osvojiti jednu nagradu.

U slučaju da izvučena SMS poruka ne sadržava sve podatke iz članka 4. ovih pravila ili da sadrži pogrešne ili nerazumljive podatke, smatrat će se nevažećom te će biti izvučena druga SMS poruka.

Imena svih dobitnika nagrada bit će objavljena na web stranicama www.caj.hr najkasnije do 22.03.2024.

Članak 9.

U roku 8 dana od izvlačenja dobitnici će biti obaviješteni telefonskim i/ili sms putem o načinu preuzimanja. Dobitnik ostvaruje pravo na nagradu tek nakon uvida u valjani račun koji je izvučen u protivnom gubi pravo na nagradu. Kao dokaz o kupovini najmanje 2 proizvoda Naturavita čaja na 1 računu, dobitnik treba predočiti kopiju računa na kojem je naznačena kupovina u razdoblju 01.02.- 29.02.2024. u prodajnim mjestima Konzum plus d.o.o u Hrvatskoj.

Nakon obavještavanja dobitnika o dobivenoj nagradi, dobitnik mora predočiti kopiju računa kako bi se dokazala valjanost računa, i to u roku od dva dana na navedenu e-mail adresu / broj mobitela.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik treba predočiti osobnu iskaznicu. Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od primitka obavijesti.

Priređivač nagradne igre će samo za potrebe izdavanja Mastercard go!card kartice Zagrebačke banke od dobitnika glavne nagrade prikupiti ove podatke: ime i prezime, kontakt broj telefona ili mobitela i OIB.

Članak 10.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici pristaju na objavu njihovih podataka i ovlašćuju priređivača da koristi njihove osobne podatke i fotografije, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru.

Članak 11.

Trenutkom preuzimanja nagrade odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku nagrade.

Članak 12.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih da odobrenje i budu javno dostupna.

Članak 15.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 16.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Jan- Spider d.o.o.

Petra Preradovića 183

33405 Pitomača

OIB: 91255584797

čajnik / teapot čajnik / teapot

Ne postoji problem na zemlji koji se ne može ublažiti vrućom kupkom i šalicom čaja.

Jasper Fforde

britanski književnik

Čajni
savjeti

Regulirajte količinu kofeina u svojoj šalici čaja

Želite li više kofeina u svojoj šalici, u vrućoj vodi dulje namačite vrećicu ili listiće čaja. Ako želite eliminirati i do 80 % kofeina, kratko namačite čaj, a zatim ga ponovno prelijte svježom kipućom vodom.

Savršen čaj ovisi o temperaturi vode

Kada pripremate čaj, upotrijebite čajnik. Zagrijavanjem u mikrovalnoj pećnici, koliko god one praktične bile, nećete moći lako postići idealnu temperaturu vode u kojoj se čaj treba namakati. Idealna temperatura ovisi o vrsti čaja koji pripremate.

Čaj čuva bjelinu vaših zubi

Dodajte nekoliko kapi mlijeka u čaj i time spriječite stvaranje neprivlačnih mrlja na zubima. Samo jedna kap mlijeka u čaju može biti učinkovitija od paste za izbjeljivanje.

arrow arrow
NATURAVITA      Copyright 2024
naturavita naturavita naturavita naturavita naturavita